Vastgoedbeheer

Investeren in vastgoed blijkt, zo leert de geschiedenis, een zeer solide en waardevolle belegging te zijn.

Deze investering wilt u natuurlijk zo rendabel mogelijk maken en behouden. Dan hebt u wel een groot aantal beheertaken uit te voeren. Gelukkig kunt u dit uitbesteden aan Walther Vastgoedbeheer.

Wij nemen al uw zorgen uit handen en lossen alle bijkomende zaken voor u op zodat uw investering waardevol blijft.

Met het uitbesteden van beheer moet u denken aan het contact onderhouden met de gebruiker, periodiek toetsing op de naleving van de gemaakte afspraken en acties ondernemen wanneer zij dit noodzakelijk acht, het verzorgen van inkomende en uitgaande facturatie, het incasseren van de huurpenningen, servicekosten berekenen, uitvoeren van begin- en eindinspecties, en dat onderhoud en reparaties vakkundig worden uitgevoerd en storingen zo snel mogelijk worden verholpen.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!